Được lão sếp thưởng cho cái buồi vào bướm khi làm việc chăm chỉ Guo TongTong

#1 #2 Zoom+ 197

Được lão sếp thưởng cho cái buồi vào bướm khi làm việc chăm chỉ Guo TongTong, đang bê một cái mâm trên đó có đồ ăn của nàng. lão sếp nhắm mắt giả vờ như ngủ để xem mọi chuyện diễn biến ra sao, nó đi thẳng vào, nhưng mắt thì cứ nhìn vào cặp vú trần của nàng. nàng thì cứ như không có vấn đề gì, cảm ơn nó rồi đi lại cái bóp từ tốn rút tờ 100k ra trả và không quên bo cho nó 20k tiến dư. Thằng lễ tân tay cầm tiền miệng thì dạ, phim xxx nhưng mắt thì cứ dán chặt vào bộ ngực của nàng và đi lùi ra…

Được lão sếp thưởng cho cái buồi vào bướm khi làm việc chăm chỉ Guo TongTong
Xem thêm
Đóng QC