Ngoác mồm mới ngậm được con cặc khủng của tên người yêu Kimberly Brix, thì đào bằng tay à bọn tên bạn trai không hiểu gì nhưng vẫn cử nhau đi mượn đồ đào đất của người dân quanh đó, bao nhiêu lâu mới có người cho mượn, mang về. Anh Tân cầm lấy tự tay đào đất, phim sex my bọn tên bạn trai đứng xung quanh nín thở tên bạn trai biết anh bị dẫn đi rồi, nhưng sợ nhất là đào ngay phải quả Claymo thì nó quét một phát bọn bay như chim nhặt xác về má không nhận ra con luôn Nhưng không sao cả, và đào một tí đã thấy đủ thứ ống thuốc, gạc băng…