Thằng đầu bạc chịch đỏ lồn em gái gọi hạng sang Quan Mingmei

#1 #2 Zoom+ 127

Thằng đầu bạc chịch đỏ lồn em gái gọi hạng sang Quan Mingmei, rừng. Trời tối muỗi nhiều lên chúng gã đầu bạc phải trùm kín, mồ hôi vã ra như tắm. gã đầu bạc nắm tay em cave, tay nắm em cave cứ thế mà đi chầm chậm, suốt đêm thì cũng đã gần sang được nước bên kia. Chúng gã đầu bạc ngồi nghỉ rồi lấy lương khô ra ăn. em cave nhai miếng lương khô rồi nói: Biết khổ như thế này thà ở nhà sướng hơn, đi làm gì, phim sex trung quoc chẳng khác gì hành xác cả! Chịu thôi em, vì tương lai mà, đâu có ai muốn khổ như thế này đâu cơ chứ! gã đầu bạc động viên em…

Thằng đầu bạc chịch đỏ lồn em gái gọi hạng sang Quan Mingmei
Xem thêm
Đóng QC